Deutz-Fahr Biçerdöver 6060 Modeli


Deutz-Fahr Biçerdöver 6060 Modeli


Kesici Bar

Yüksek performanslı kesici barlar (genişliği 4,20 ila 7,20 m arasında), üstün stabiliteye, dayanıklılığa, ağırlık dağılımına ve güvenilirliğe yönelik monolitik bir yapıya sahiptir. Geniş spirallere ve helisel olarak dağıtılmış helezon parmaklara sahip büyük çaplı besleme helezonu, sürekli besleme ve ürün aktarımı sağlar. Helezon parmaklarının değiştirilmesi hızlı ve kolaydır ve parmaklar, kırılma halinde kendilerini tutan bir güvenlik pimi üzerine montelidir. Schumacher kesme sistemi Tandem kesme sistemi, temizlik için alternatif bir yüzeye, tek tek cıvatalanmış kesimlere sahip bir bıçağa ve 105 mm'lik dönüş çapına sahiptir. Bu; temiz, sessiz bir işletim sağlar ve aşınmayı en aza indirir; herşeyden önce, hassas bir kesme işlemi temin eder. Bıçak zıpkaları son derece sağlamdır ve yabancı nesnelerin aradan geçip bıçaklara zarar vermesi riskini önlemek üzere yakın aralıklandırılmıştır. Schumacher sisteminin en güçlü yönlerinden biri, uydu dişlili şanzımanıdır: bu olağanüstü çözüm, çok yüksek kesme hızlarına imkan verir ve üstün mekanik verime, optimize güç aktarımına ve düşük bakım maliyetlerine yönelik mükemmel bir düz bıçak hizalamasını korur. Autocontrol Bu, kesici barı her türlü arazi ve ekin koşulunda düzgün hizalı tutan, elektronik bir kesici bar kontrol sistemidir. Bu sistem ayrıca biçerdöverin mekanik bileşenlerinin zarar görmesi riskini önlemek üzere taşıma sırasında kesici bar salınımlarını otomatik olarak sönümler. AutoControl işlevi ayrıca, baz sürümde zemine göre %14'lük, Balance sürümünde ise %20'lik bir eğime kadar kesici barın çaprazlamasına konumunu düzeltir. Çalışma ilkesi çok basittir: büyük metal sentillere monteli özel sensörler, barın durumunu izleyen ve ilgili parametreleri elektronik bir kontrol birimine aktarır; kontrol birimi, bar konumunu buna göre ve biçerdöverin eğiminden bağımsız olarak ayarlar. Oransal dolap Oransal dolap; altı adet barla donatılmış olup, bunların her biri, ayarlanabilir bir açıda yerleştirilebilen ve çok daha kolay bir bakım için tek tek değiştirilebilen, son derece dayanıklı ve esnek plastik dişler setini taşır. Dolap, (diş eğiminin hızlı ve hassas hidrolik ayarına yönelik) Teflon kılavuzlardaki kollara montelidir ve farklı ekinleri ve hasat koşullarını ideal olarak karşılamak üzere, kabine göre konumu yatay veya dikey olarak kolayca ayarlanabilir. Dolap, yer hızıyla eşzamanlı hale getirilebilir. Sürücü başlangıçta yer ve dolap hızlarını ayarladıktan sonra; takiben yer hızı artırılınca veya düşürülünce, parametreler arasında aynı oranı korumak amacıyla dolap hızı da otomatik olarak ayarlanır. Özel takımlar Ayçiçeği tohumları ile kolza tohumlarının hasat edilmesi için, kesici barlar (genişlikleri 6,3 metreye kadar) üzerine monte edilecek iki özel takım bulunmaktadır. İlk takım, ekini verimli ve hızlı bir şekilde hasat etmeye yönelik (besleme helezonunun önüne monteli) düzgün bir batör ve (çıkarılmış olan dolap yerine kesici barın altına monteli) dişli bir rulmanla birlikte aynı anda kullanılan özel uzantılardan oluşur. Kolza tohumu takımı, bir tabla uzantısı ve hidrolik şanzımanın sağ tarafında (veya isteğe göre sol tarafında bir bıçakla birlikte) dikey bir kesici bıçak da içerdiğinden, ayçiçeği tohumu takımından farklıdır.

Besleme Kanalı

Besleme kanalı, üç zincire sabitlenmiş olan dönüşümlü batör lamalarına sahiptir; taşıyıcı miller, zincir bağlantıları arasında kaymayı önlemek, makineye sürekli bir besleme sağlamak ve kanalın aşırı yüklenmesini önlemek üzere dişli kılavuzlarla donatılmıştır. Ön mil, buğday veya mısır harman sonuçlarını ideal hale getirecek şekilde ayarlanabilir iken; ara mil, batör beslemesini geliştirir ve kanalda biriken ekinleri temizler. Besleme kanalı yön değişikliği Gürültü en aza indirilmiş halde etkili güç aktarımı için, tahrik, iki oluklu V kayışı üzerinden sağlanır (mısır toplayıcılarla birlikte kullanılmak üzere isteğe bağlı üç oluklu bir V kayışı mevcuttur). Elektrikli yön değiştirme sistemi son derece önemli bir rol oynar çünkü besleme kanalı ve lamanın yönünün, besleme sisteminin aşırı yüklenmesi riskini önlemek üzere elektriksel olarak değiştirilebilmesine olanak tanır. Kesme açısı ayarı Kesme açısı, gergi çubukları ile mekanik olarak ayarlanır. Üretkenliği en üst düzeye çıkarmak amacıyla, kesici barın konumunu seyahat yönüne göre ideal hale getiren ve yokuş yukarı ya da yokuş aşağı eğimlere göre kesici bar konumunu ayarlayan, elektrohidrolik bir kesme açısı sistemi de bir seçenek olarak mevcuttur.

Harmanlama ve Ayırma

60 Serisi biçerdöverler; olağanüstü ekin kalitesi sağlayan, son teknolojili bir harmanlama sistemiyle donatılmıştır. Bu; dane ayırma sırasında ekini büyük bir özenle işleyen sağlam, son derece üretken ve güvenilir bir harmanlama sistemidir. Batör Batör, her ikisi de 600 cm'lik aynı çapta olan iki genişlikte temin edilebilir. 6060/6060HTS/6065HTS modelleri beş sarsaklı 1,27 m genişliğinde bir batörle donatılmışken; 6090/6090HTS/6095HTS modelleri altı sarsaklı 1,52 m genişliğinde bir batörle donatılmıştır. Her iki sürüm de, kusursuz bir harmanlama işlemi amacıyla (hızlı ve kolay değiştirme için vidayla monte edilmiş) sekiz batör laması ile donatılmıştır. Ekin, eşit ve tıkanmaya yol açmayan bir besleme için batöre yatay olarak girerken, besleme kanalının üstündeki bir erişim açıklığı, bakımı kolaylaştırır. Çok kesimli kontrbatör Çok kesimli kontrbatör (4 mm tel çapı), gerek duyulduğunda biçerdöverin farklı ekinler için hızlıca yeniden yapılandırılmasına olanak vermek üzere özel olarak tasarlanmıştır: standart kesimler, kontrbatörün taş tuzağından kolayca çıkarılarak ekine ait özel kesimlerle değiştirilir. Kontrbatör ayrıca, üstün harmanlama ve ayırma verimine yönelik 121 derecelik aralıklarla düzenlenmiş onbeş adet batör lamasına sahiptir. Önde ve arkada kontrbatör ile batör arasındaki giriş ve çıkış mesafeleri, Commander Control sistemi tarafından kontrol edilen elektrikli motorlar ile bağımsız olarak ayarlanabilir. Batör redüksiyon dişlisi Batör, her ekin için ideal hız ayarlanmasını sağlayan etkili bir değişken hızlı şanzımanla donatılmıştır. Hız, 420 ila 1.250 rpm arasında ayarlanıp elektronik olarak korunabilirken, otomatik bir değişken hızlı şanzıman gerdirme sistemi, kayışları ve batörü aşırı yüklenmeye karşı korur. Özellikle hassas ürünler için, batörün çalışma hızı aralığını oldukça düşük 210 - 625 rpm'ye indirmek üzere ek bir redüksiyon dişlisi birimi de mevcuttur. Turbo ayırıcı 60 Serisi HTS modelleri, üretkenliği %20'ye kadar artıran on adet dişli batör lamasına sahip olan, 590 mm çapında bir turbo ayırıcı ile donatılmıştır. Sistem, en zorlayıcı koşullarda bile etkili bir dane ayırma işlemi sağlamak üzere; merkezkaç kuvvetini ve biçerdövere 0,81 m²lik yüzey alanı katan, (40 mm aralıklı) ek bir örgüyü kullanılır. Turbo ayırıcı (25 ila 65 mm'lik bir tambur dönüş çapı için) elektriksel olarak beş farklı konumda ayarlanabilir ve iki hızda çalışabilir: tohumları daha küçük ekinler için 775 rpm ve tohumları daha ağır ekinler için 410 rpm. Sarsaklar Sarsaklar oldukça geniş bir yüzey alanına sahiptir, belirgin ölçüde uzundur ve her danenin saptan ayrılmasını sağlamak üzere artırılmış bir dönüş açısına sahiptir; bununla birlikte sarsakların ilk adımı, harmanlama sisteminden çıkan ekin akışını yavaşlatmak ve ilk ayrım aşamasının verimini artırmak üzere daha derindir. Sarsaklar; gürültü ve güç kaybını azaltırken milin ve sarsakların hizmet ömrünü artıran özel, hermetik olarak kapatılmış ve bakım gerektirmeyen yataklara monte edilmiştir. Daha da fazla ayırma verimi sağlamak için sarsaklara özel başlıklar takılabilir; dönüş tavası ise, ürünün dane tavasına tabakalı halde erişmesi için özel olarak şekillendirilmiştir.

Temizleme

Türbin, devasa miktarlarda ekini temizlemek üzere çift basamaklı sistemle bağlantılı olarak çalışır; ekin ise, harmanlama sistemi aşırı yüklenmeksizin maksimum dane koruması amacıyla dane tavasına geri beslenir. Dane tavası Çok uzun dane tavası, anız ve sapın iyice tabakalaşmasını sağlamak üzere ileri-geri hareket eder. Bu iki bileşen, daneden daha hafif olduğundan; bitmiş ürünün daha etkili bir şekilde temizlenmesi amacıyla, vantilatörün ürettiği hava akışıyla temas eder etmez havaya uçar. Dane tavası, biçerdöverden kolaylıkla çıkarılabilir; böylelikle bakım süreleri en aza indirilir ve makineyi farklı bir ekin için yeniden yapılandırmak için gereken işlemler basitleştirilir. Elekler ve havalandırma sistemi Elekler; kollarla mekanik olarak işletilir ve ayarlanır ve kolayca sökülerek, uzun ayırma bıçaklarıyla donatılabilirler. Commander Control'den elektriksel olarak elek ayarlamaya yönelik bir sistem de seçenek olarak mevcuttur. Çift sensörler ve harman deposunun genişliği boyunca uzanan bir kontrol çubuğunu kullan elek kontrol sistemi, biçerdöverin verimini hassas bir şekilde izler. 24 kanatlı yüksek performanslı türbin (çap 400 mm) biçerdöverin genişliği boyunca hava emer. Çapraz hava akış hacmi, depo boyunca eşit besleme sağlamak üzere eleğe hava beslemesini hızlandıran veya geciktiren deflektörler tarafından kontrol edilir. DGR Geri kazanım sistemi, halihazırda işlemden geçirilmiş olan malzemeyi dane tavasına ideal olarak yeniden dağıtır: harmanlama sisteminin aşırı yüklenmesini ve dane kırılması ya da artan oranda sarsak dane kaybı riskini önleyen bir çözümdür. DGR, geri kazanılan dane üzerine ek bir harmanlama işlemi uygulamak amacıyla, (farklı ekinler için değiştirilebilir tiplere sahip) özel sürtünme ekleri kullanır. Geri kazanım oranı sürekli olarak izlenmekte olup, aşırı yükleme durumlarında bir alarm sinyali ikaz verir.

Hasat Taşıma

Dane deposu 60 Serisi tarafından sunulan dane deposu kapasiteleri şunlardır: 6060 modelleri için 7.500 litre, 6060HTS ve 6065HTS modelleri ile Balance sürümleri için 8.500 litre ve 6090, 6090HTS ve 6095HTS modelleri için 9.500 litre. Hızlı boşaltma ile zaman kaybı önlenirken, güçlü motorlar, herhangi bir verim kaybı olmaması için depoyu çalışma sırasında etkili bir şekilde boşaltır. Depo içerisindeki seviye, kabindeki bir pencere yoluyla gözlenebilirken; harmanlama kalitesi, harici bir dane numune alma kapağı aracılığıyla kontrol edilebilir. Sürücüye deponun dolduğunu ve boşaltım yapmak için harman dövme makinesine yaklaşılması gerektiğini bildirmek için, depodaki iki sensör, bir gösterge lambası ile sesli ikaz sinyalini etkinleştirir. Boşaltma 90 l/dak'lık boşaltma kapasitesi, deponun hızlıca boşaltılmasını sağlar; boşaltma hızı ise, boşaltma helezonunun yanındaki depoda bulunan özel deflektörlerle ayarlanabilir. 4,3 metre yüksekliğindeki boşaltma çıkışı; deponun hareket halinde bile boşaltılabileceği anlamına gelmekte olup, ürünün büyük römorklara bile kolayca aktarılmasına izin verir. Uzunluğu 5,6 metre olan ve 110 derecelik cömert bir harekete sahip boşaltma borusu, biçerdöverin geniş yelpazedeki kesme genişlikleriyle çalışabileceği anlamına gelir ve operatörün boşaltma çıkışını daima net bir şekilde görmesini sağlar. Boşaltma borusunun açılması ve kapanması, Commander Control aracılığıyla kabinden kolaylıkla kumanda edilir.

Sap Yönetimi

Sap parçalayıcı Entegre sap parçalayıcı, dört sıra halinde düzenlenmiş 48 kesici bıçağa sahip bir rotorla donatılmıştır: Bu yapılandırma, malzemeyi kesici barların yüzeyinin tamamına eşit olarak dağıtan bir hava akışı oluşturur ve manuel olarak kontrol edilen deflektörlerle ayarlanabilir (bir seçenek olarak elektrikli ayarlama sistemi mevcuttur). Karşı bıçağın konumu, istenilen parçalama derecesine ulaşılana kadar ayarlanabilirken; sistem, ek redüksiyon dişlisi gerektirmeksizin, yalnızca iki kasnağı değiştirmek suretiyle çok ağır ekinleri bile harmanlamak için ayarlanabilir. Anız yayıcı Anız yayıcı da tıpkı sap parçalayıcı gibi, parçalanan malzemelerin iyice karışmasını sağlamak için malzemeyi en geniş kesici barların üzerine dağıtmak üzere tasarlanmıştır. Aktarma tavası (işlenecek olan ürünü aktaran), eşit bir anız dağılımı sağlarken, metal şutlu bir götürücü, anızı dört bıçaklı rotorlara yönlendirir. Anız yayıcısının açısı; farklı ekinlerin ideal dağılımını sağlamak üzere ayarlanabilirken; rotorlardaki bıçaklar, çok fazla güç gerektirmeden üstün dağıtım sonuçları elde etmeye yönelik hava akışını düzenleyen özel deflektörler barındırır.

Motor Hidrolik Transmisyonu

Bir biçerdöver motoru; ilave veya isteğe bağlı aksesuarlara güç verebilmelidir ve en zorlayıcı koşullarda bile harmanlama bileşenin hızında herhangi bir kayıp olmaksızın, maksimum üretkenliği korumak için yeterli tork yedeğine sahip olmalıdır. Silindir başına 4 vanalı modern DEUTZ Common Rail motorları; bu özel uygulama için mükemmel çözümü sunar ve ideal yakıt verimi ve üretkenlik ile birlikte üstün harmanlama performansı için, olağanüstü gücü sıradışı verimle biraraya getirir. 6 silindirli bu TCD 6.1 ve TCD 7.8 motorları (birincisi 6060 ve 6060HTS modellerini donatmakta, ikincisi ise 6065HTS, 6090, 6090 HTS ve 6095 modellerinde kullanılmaktadır), 250 ila 365 hp'lik bir güç aralığını kapsar. Gücün sonuna kadar kullanımı Güç, krank milinin her iki ucundan alınarak, hidrolik ve mekanik işlevlerin ayrılması ve güç kaybı içermeyen doğrudan bir aktarım sağlanır. Bu, aynı zamanda daha az tahrik kayışının kullanıldığı, kayışların daha erişilebilir olduğu anlamına gelir ve dolayısıyla biçerdöver işletim maliyetleri düşürülür. DCR SCR motoru DCR (Deutz Common Rail) sistemini diğer çözümlerden farklı kılan, silindir bloğuna gömülü olan ve motor yağı ile yağlanan iki enjeksiyon pompası (dizel devridaimini sınırlandırmak üzere akış regülatörü ile birlikte) kullanmasıdır. Pompaların yağlanması yakıt akışına bağlı olmadığından, bu çözüm, geleneksel bir sistemden daha güvenlidir. SCR, AdBlue® katkı maddesi ile seçici katalitik indirgeme yaparak egzoz gazındaki azot oksit emisyonlarını azaltan bir egzoz son işlem sistemidir. Dört hızlı şanzıman Dört hızlı hidrostatik şanzıman; sürücünün tüm harmanlama koşulları için ideal hızı korumasına ve sürücü koltuğunun yanındaki bir koldan, hızı sürekli olarak ayarlamasına olanak tanır. İdeal olarak aralıklandırılmış oranlar, en kritik çekiş koşullarının bile üstesinden gelmeye yönelik bolca tork bulunmasını sağlar. Redüksiyon birimi ve dişli kutusunun dişlileri, çalışma gürültüsünü şanzıman sisteminin dayanıklılık ve güvenilirliğinden ödün vermeden azaltmak üzere üst üste bindirilmiştir. Yük algılayıcı hidrolik sistemi 60 Serisi makineleri donatan hidrolik sistemi; tüm ana kumanda işlevlerine güç sağlamak üzere ideal bir hidrolik yağı akışını sağlarken, aynı zamanda da üstün hassasiyet ve düzgünlük temin eder. Pompalar üstün dayanıklılık ve güvenilirliğe dönük olarak inşa edilmiş ve herhangi bir güç talebini karşılamak üzere uygun şekilde boyutlandırılmıştır. Yük Algılama sistemi, güç dağıtımını ve tüketimi idealleştirmektedir. Hidrolik pompası, yüke göre kontrol edilir; böylece yağ, etkili talep için tam olarak gerek duyulan basınçta ve miktarlarda dağıtılır.

Kabin

“Commander Cab IV” kabini; olağanüstü konforlu bir çalışma ortamı sunar ve titreşim ile gürültüyü en aza indirecek şekilde (iç gürültü seviyesi yalnızca 74 dBa) dört adet sessiz blok üzerine montelidir. Sıradışı görüş alanı: Atermik camdan yapılmış 180°C kavisli pencereler, tüm köşelerin ve kesici barın panoramik bir manzarasını sunar. Havalı yaylı bir koltuk, ayarlanabilir üç yollu bir direksiyon kolonu, dört filtreye sahip güçlü bir klima sistemi ve ses sistemine ait önceden monte edilmiş kablo donanımı ve bir CB radyo, kabinin sunduğu olağanüstü düzeylerdeki ekipmanı tamamlar. Commander control CCM (Biçerdöver Kontrol Yönetim) modülü; sürücünün, biçerdöverin tüm üretkenlik parametrelerini izlemesine olanak tanır: toplam ve kısmen işlenmiş arazi alanı sayımı, saatlik üretim, kayıplar, dane boyutuna göre geri kazanım seviyesi ve kesici bar konumu. Modül, toplam harmanlama süresi (saat cinsinden) ve kısmi ve toplam motor çalışma saatleri gibi hayati makine parametrelerini de sürekli olarak izler. CCM modülünde, arkadan aydınlatmalı 14 düğmeye sahip olan, dokunma-duyarlı bir tuş takımı kullanılır. Visibility pack (Görüş kabiliyeti paketi) Maksimum üretkenlik amacıyla bu makineler; altı veya sekiz çalışma ışığı (sürüme göre değişir), iki adet arka çalışma ışığı, dane deposunda bir spot lambası, boşaltma borusunda bir spot lambası ve deponun dolduğunu belirten iki döner parıldak seti ile donatılmıştır. Bir seçenek olarak, kabin tavanındaki standart lambalardan ikisi, aydınlatılan alanı artırmak üzere xenon ışıklarla değiştirilebilir. Standart ışıklar, aşağıdaki öğeleri ilave eden “Visibility Pack” ile tamamlanabilir: barın arkasını aydınlatmak için iki ışık, tutunma çubuklarında iki ışık ve tüm bakın alanını aydınlatan dört ışık. Kamera kiti Bu kit, biçerdöverin çevresindeki alanı denetlemeye yönelik üç kameradan meydana gelmekte olup; bir kamera, makinenin arkasındaki alanı denetlemek üzere arkaya (manevra için özellikle yararlıdır), bir diğeri sol tarafa (depo boşaltma alanının bir görünümünü sunar) ve üçüncü bir kamera da, çeki kancasının, sap parçalayıcısının ve anız yayıcısının ideal bir görünümünü sunacak şekilde biçerdöverin alt arka kısmına monte edilmiştir.