Deutz-Fahr Biçerdöver c9000


Deutz-Fahr Biçerdöver c9000


Kesici Bar

Yüksek performanslı kesici barlar (genişliği 4,80 ila 9 m arasında), üstün ağırlık dağılımı ve stabiliteye yönelik monolitik bir yapıya sahip olup, kesme genişliğinden bağımsız olarak dayanıklılık ve performansı en üst düzeye çıkarır. Geniş spirallere ve helisel olarak dağıtılmış helezon parmaklara sahip büyük çaplı besleme helezonu, sürekli besleme ve ürün aktarımı sağlar. Schumacher Easy Cut II kesme sistemi Schumacher Easy Cut II yüksek performanslı TANDEM kesme sistemi, tek tek cıvatalanmış kesimlere sabit bir bıçaktan oluşur. Kesici bıçaklar; temiz ve sessiz çalışma ile en aza indirilmiş aşınmaya yönelik alternatif bir yapılandırmayla düzenlenmiştir. Gerekirse, bıçağı ideal kesme konumunda basılı tutan ve titreşimi ve bıçak aşınmasını önemli ölçüde azaltan bıçak kılavuz silindirleri de mevcuttur. Çift bıçak zıpkaları (vidayla monteli üst ve alt kesimlere sahip) son derece sağlamdır ve yabancı nesnelerin aradan geçip bıçaklara zarar vermesi riskini önlemek üzere yakın aralıklandırılmıştır. Uydu dişlili şanzıman; çok yüksek kesme hızlarına (1.220 kesim/dakika) imkan veren son derece etkili bir çözümdür ve üstün mekanik verime, optimize güç aktarımına ve düşük bakım maliyetlerine yönelik mükemmel bir düz bıçak hizalamasını korur. AutoControl Kesici barı her türlü arazi ve ekin koşulunda düzgün hizalı tutan bir elektronik kesici bar kontrol sistemi. AutoControl sistemi, araziyi otomatik olarak takip etmek ve operatör tarafından yapılan ayarları muhafaza etmek için büyük metal sentiller üzerinde bulunan sensörleri kullanır. Otomatik yatay kesici bar ayarı, kesme yüksekliği ve zemin basıncı, biçerdöver biriminin elektronik kontrol birimi tarafından yönetilir ve muhafaza edilir, böylece konfor, performans ve kesme işi süreleri maksimize edilir. Sistem ayrıca, nakliye sırasında biçerdöverin mekanik bileşenlerini korumak üzere kesici barın salınımını otomatik olarak sönümler Oransal dolap Oransal dolap; altı adet barla donatılmış olup, bunların her biri, kolayca değiştirilebilen ve ayarlanabilir bir açıda yerleştirilebilen, son derece dayanıklı ve esnek plastik dişler setini taşır. Dolap, (diş eğiminin hızlı ve hassas hidrolik ayarına yönelik) Teflon kılavuzlardaki kollara montelidir ve farklı hasat koşullarını ideal olarak karşılamak üzere, kabine göre konumu yatay veya dikey olarak da ayarlanabilir. Dolap, yer hızıyla eşzamanlı hale getirilebilir. Sürücü başlangıçta hem yer hem de dolap hızlarını ayarladıktan sonra; takiben biçerdöverin yer hızı artırılınca veya düşürülünce, iki parametre arasında aynı oranı korumak amacıyla dolap hızı da otomatik olarak ayarlanır. Özel takımlar Ayçiçeği tohumları ile kolza tohumlarının hasat edilmesi için, kesici barlar üzerine monte edilecek iki özel takım bulunmaktadır. Ayçiçeği tohumu takımı, ekini verimli ve hızlı bir şekilde hasat etmeye yönelik (besleme helezonunun önüne monteli) düzgün bir batör ve (çıkarılmış olan dolap yerine kesici barın altına monteli) dişli bir rulmanla birlikte aynı anda kullanılan özel uzantılardan oluşur. Kolza tohumu takımı, bir tabla uzantısı ve hidrolik şanzımanın sağ tarafında (veya isteğe göre sol tarafında bir bıçakla birlikte) dikey bir kesici bıçak da içerdiğinden, ayçiçeği tohumu takımından farklıdır.

Kesici Bar

Besleme kanalı, üç zincire sabitlenmiş olan dönüşümlü batör lamalarına sahiptir. Taşıyıcı miller, zincir bağlantıları arasında kaymayı önlemek, makineye sürekli bir besleme sağlamak ve aşırı yüklenmeyi önlemek üzere dişli kılavuzlarla donatılmıştır. Besleme kanalı, bakım amacıyla kanalın iç kısmına erişimi kolaylaştıran geniş bir açıklığa sahiptir. Extra Feeding besleme sistemi Yeni C9000 Serisi'nin besleme kanalı, yenilikçi “Extra Feeding” (Ekstra Besleme) sistemini uygulamaktadır: bu kanal, geniş kesici barların kullanımına olanak vermek üzere standart kanallardan daha uzundur. Besleme silindiri makineyi sürekli ve düzenli bir şekilde besleyerek, üretimi önemli ölçüde artırır ve güç talebi ile yakıt tüketimini ciddi düzeyde azaltır. Ayrıca, sürekli olarak çalıştığı için sistem; besleme kanalının ve harmanlama sisteminin aşırı yüklenmesini önleyerek, bakımı önemli ölçüde azaltmaktadır. Hidrolik besleme kanalı yön değişimi Hidrolik yön değiştirme sistemi son derece önemli bir rol oynar çünkü besleme kanalı ve lamanın yönünün, besleme sisteminin aşırı yüklenmesi riskini önlemek üzere hidrolik olarak değiştirilebilmesine olanak tanır. Kesme açısı ayarı Standart yapılandırmada, C9000 Serisi'nin kesme açısı, her iki yandaki mekanik gergi çubukları ile ayarlanır. Gerekirse, ekin biçme verimini önemli ölçüde artırmak amacıyla kesici barın konumunu arazi koşullarına göre idealleştiren, elektrohidrolik bir kesme açısı sistemi de bir seçenek olarak mevcuttur.

Harmanlama ve Ayırma

DEUTZ-FAHR, biçerdöver C9000 Serisi için son teknolojili bir harmanlama sistemi geliştirmiştir. Bu; olağanüstü düzeylerde ekin kalitesi sağlamak amacıyla dane ayırma sırasında ekini büyük bir özenle işleyen sağlam, güvenilir ve son derece üretken bir harmanlama sistemidir. Sarsakların işyükünü azaltmak, üretkenliği artırmak ve sapları daha hassas bir şekilde işlemek üzere sistem, batör ile kontrbatör arasında yüksek bir dane ayırma derecesini halihazırda sağlamaktadır. Maxi Crop C9000 Serisi; makinenin çokyönlülüğünü önemli ölçüde artıran ve en zorlu koşullarda bile harmanlama verimini en üst düzeye çıkaran, olağanüstü “Maxi crop” sistemiyle donatılmıştır. Cömertçe boyutlandırılmış batör (çapı 600 m, genişliği 1,52 m), mükemmel bir harmanlama işlemine yönelik olarak (kolay değiştirme amacıyla vidalanmış) sekiz adet batör lamasına sahiptir. Düzenli, engellenmemiş bir besleme amacıyla ekin, batöre yatay olarak girerken; batörün arkasına yerleştirilmiş eşzamanlı sap dövücü, daha da geniş bir ayrım alanı ve ekinin sarsakların yüzeyinde daha etkili bir şekilde ayrılması amacıyla ilave bir ızgaraya sahiptir. Üstün Maxi Crop sistemiyle sürücü, (on adet dişli batör lamasına sahip) turbo ayırıcı için beş farklı konumu, 25 mm (maksimum sap ayırma işlemi için en kapalı konum) ila 65 mm (en az sap hasarı) batör dönüş açısı ile kabinden elektronik olarak seçebilir. Çok katmanlı kontrbatör Kontrbatör ayrıca, üstün harmanlama ve ayırma verimine yönelik 121 derecelik aralıklarla düzenlenmiş onbeş adet batör lamasına sahiptir. Önde ve arkada kontrbatör ile batör arasındaki giriş ve çıkış mesafeleri, Commander Control sistemi tarafından kontrol edilen elektrikli aktüatörler ile bağımsız olarak ayarlanabilir. Çok kesimli kontrbatör (4 mm tel çapı), gerek duyulduğunda biçerdöverin farklı ekinler için hızlıca yeniden yapılandırılmasına olanak vermek üzere özel olarak tasarlanmıştır: standart kesimler, kontrbatörün taş tuzağından kolayca çıkarılarak ekine ait özel kesimlerle değiştirilir. Batör redüksiyon dişlisi Batör, her ekin için ideal hız ayarlanmasını sağlayan etkili bir değişken hızlı şanzımanla donatılmıştır: hız, 420 ila 1250 rpm arasında ayarlanıp elektronik olarak korunabilirken, otomatik bir değişken hızlı şanzıman gerdirme sistemi, kayışları ve batörü aşırı yüklenmeye karşı korur. Özellikle hassas ekinler için, batörün çalışma hızı aralığını daha düşük olan 210 - 625 rpm'ye indirmek üzere ek bir redüksiyon dişlisi birimi de (batörün flanşlı yapılandırması sayesinde kolayca monte edilebilir) mevcuttur. Sarsaklar Sarsaklar oldukça geniş bir yüzey alanına sahiptir ve danenin saptan kusursuz şekilde ayrılmasını sağlamak üzere özellikle uzundur; bununla birlikte sarsakların ilk adımı, harmanlama sisteminden çıkan ekin akışını yavaşlatmak ve ilk ayrım aşamasının verimini daha da artırmak üzere diğerlerinden daha derindir. Sarsaklar; gürültü ve güç kaybını azaltırken milin ve sarsakların hizmet ömrünü artıran özel, hermetik olarak kapatılmış yataklara monte edilmiştir. Daha da fazla ayırma verimi sağlamak için sarsaklara özel başlıklar takılabilir; dönüş tavası ise, ürünün dane tavasına tabakalı halde erişmesi için özel olarak yapılandırılabilmektedir.

Temizleme

Türbin, devasa miktarlarda ekini temizlemek üzere çift basamaklı sistemle bağlantılı olarak çalışır; ekin ise, harmanlama sistemi aşırı yüklenmeksizin maksimum dane koruması amacıyla dane tavasına geri beslenir. Dane tavası Çok uzun dane tavası, anız ve sapın iyice tabakalaşmasını sağlamak üzere ileri-geri hareket eder. Bu iki bileşen, daneden daha hafif olduğundan; bitmiş ürünün daha etkili bir şekilde temizlenmesi amacıyla, turbo vantilatörün ürettiği hava akışıyla temas eder etmez havaya uçar. Dane tavası, biçerdöverden kolaylıkla çıkarılabilir; böylelikle bakım süreleri en aza indirilir ve makineyi farklı bir ekin için yeniden yapılandırmak için gereken işlemler basitleştirilir. Elekler ve havalandırma sistemi Elekler; kollarla mekanik olarak işletilir ve ayarlanır ve kolayca sökülerek, uzun ayırma bıçaklarıyla donatılabilirler. Commander Control'den elektriksel olarak elek ayarlamaya yönelik bir sistem de seçenek olarak mevcuttur. Çift sensörler ve harman deposunun tüm uzunluğu boyunca uzanan bir kontrol çubuğunu kullan elek kontrol sistemi, biçerdöverin verimini hassas bir şekilde izler. 44 kanata sahip, 400 mm çapındaki yüksek performanslı teğetsel akış türbini, sürekli bir hava akışı sağlar. Hava akış hacmi, depo boyunca eşit besleme sağlamak üzere eleğe hava beslemesini hızlandıran veya geciktiren deflektörler tarafından kontrol edilir. DGR Geri kazanım sistemi, halihazırda işlemden geçirilmiş olan malzemeyi dane tavasına ideal olarak yeniden dağıtır: harmanlama sisteminin aşırı yüklenmesini ve dane kırılması ya da artan oranda sarsak dane kaybı riskini önleyen bir çözümdür. DGR, geri kazanılan dane üzerine ek bir harmanlama işlemi uygulamak amacıyla, (farklı ekinler için değiştirilebilir tiplere sahip) özel sürtünme ekleri kullanır. Geri kazanım oranı sürekli olarak izlenmekte olup, aşırı yükleme durumlarında bir alarm sinyali ikaz verir.

Hasat Deposu

Dane deposu

C9000 Serisi makinelerin dane deposu 9.500 litre kapasiteye sahiptir ve son derece yüksek hızlı bir boşaltma sistemiyle boşaltılmakta olup; motorlar, çalışma sırasında ve makineyi durdurmaksızın depoyu boşaltabilmekte ve zaman israfını ve üretim kaybını ortadan kaldırmaktadır. Depo içerisindeki seviye, kabindeki bir pencere yoluyla gözlenebilirken; harmanlama kalitesi, harici bir dane numune alma kapağı aracılığıyla kontrol edilebilir. Depodaki iki sensör tarafından etkinleştirilen bir gösterge lambası ile sesli ikaz sinyali, sürücüye deponun dolduğunu ve boşaltma prosedürüne başlanması gerektiğini bildirir. Boşaltma borusu Boşaltma borusu 90 lt/sn kapasiteye sahiptir; deponun son derece hızlı bir şekilde boşaltılmasını sağlar. 4,5 metre yüksekliğindeki boşaltma çıkışı; deponun hareket halinde bile boşaltılabileceği anlamına gelmekte olup, ürünün büyük römorklara bile kolayca aktarılmasına izin verir. Uzunluğu 6 metre olan ve 110 derecelik harekete sahip boşaltma borusu, biçerdöverin geniş yelpazedeki kesme genişlikleriyle çalışabileceği anlamına gelir ve operatörün boşaltma çıkışını daima net bir şekilde görmesini sağlar. Boşaltma borusunun açılması ve kapanması, Commander Control aracılığıyla kabinden kolaylıkla kumanda edilir.
 

Sap Yönetimi

Sap Parçalayıcı

Entegre sap parçalayıcı, dört sıra halinde düzenlenmiş 48 kesici bıçağa sahip bir rotorla donatılmıştır: Bu yapılandırma, malzemeyi kesici barların yüzeyinin tamamına eşit olarak dağıtan bir hava akışı oluşturur ve manuel olarak kontrol edilen deflektörlerle ayarlanabilir (bir seçenek olarak elektrikli ayarlama sistemi mevcuttur). Karşı bıçağın konumu, istenilen parçalama derecesine ulaşılana kadar ayarlanabilirken; sistem, ek redüksiyon dişlisi gerektirmeksizin, yalnızca iki kasnağı değiştirmek suretiyle çok ağır ekinleri bile harmanlamak için ayarlanabilir. Anız yayıcı Anız yayıcı da tıpkı sap parçalayıcı gibi, parçalanan malzemelerin iyice karışmasını sağlamak için malzemeyi en geniş kesici barların üzerine dağıtmak üzere tasarlanmıştır. Aktarma tavası (işlenecek olan ürünü aktaran), eşit bir anız dağılımı sağlarken, metal şutlu bir götürücü, anızı dört bıçaklı rotorlara yönlendirir. İdeal dağılım, farklı işletim koşullarını karşılamak üzere ayarlanabilen deflektörler tarafından sağlanır.

Motor Hidrolik Transmisyonu

Bir biçerdöver motoru; ilave veya isteğe bağlı aksesuarlara da güç verebilmelidir ve en zorlayıcı koşullarda bile harmanlama bileşenin hızında herhangi bir kayıp olmaksızın, maksimum üretkenliği korumak için yeterli tork yedeğine sahip olmalıdır. Silindir başına 4 vanalı, 6 silindirli modern DEUTZ Common Rail TCD 6 7.8 I Tier IIIb motorları; bu özel uygulama için mükemmel çözümü sunar ve ideal yakıt verimi ve üretkenlik ile birlikte üstün harmanlama performansı için, olağanüstü gücü sıradışı verimle biraraya getirir. Gücün sonuna kadar kullanımı Güç, krank milinin her iki ucundan alınarak, hidrolik ve mekanik işlevlerin ayrılması ve güç kaybı içermeyen doğrudan bir aktarım sağlanır. Bu, aynı zamanda daha az tahrik kayışının kullanıldığı, kayışların daha erişilebilir olduğu anlamına gelir ve dolayısıyla biçerdöver işletim maliyetleri düşürülür. DCR – SCR Motoru DCR (Deutz Common Rail) motoru, motor yağıyla yağlanmış iki enjeksiyon pompasını kullanır. Pompaların yağlanması yakıt akışına bağlı olmadığından, bu çözüm, geleneksel bir sistemden daha etkilidir. SCR, AdBlue® katkı maddesi ile seçici katalitik indirgeme yaparak egzoz gazındaki azot oksit emisyonlarını azaltan bir egzoz son işlem sistemidir. Dört hızlı şanzıman Dört hızlı hidrostatik şanzıman, sürücünün tüm harmanlama koşulları için ideal hızı korumasını sağlar. İdeal olarak aralıklandırılmış oranlar, en kritik çekiş koşullarının bile üstesinden gelmeye yönelik bolca tork bulunmasını sağlar. Yük algılayıcı hidrolik sistemi C9000 Serisi makineler, tüm ana kumanda işlevlerine güç sağlamak üzere ideal bir hidrolik yağı akışını sağlarken, aynı zamanda da üstün hassasiyet ve düzgünlük temin eden olağanüstü bir hidrolik sistemiyle donatılmıştır. Pompa, üstün dayanıklılık ve güvenilirliğe dönük olarak inşa edilmiş ve herhangi bir güç talebini karşılamak üzere uygun şekilde boyutlandırılmıştır. 135 cc kapasiteli Yük Algılama sistemi, güç dağıtımını ve tüketimi idealleştirmektedir. Hidrolik pompası, yüke göre kontrol edilir; böylece yağ, etkili talep için tam olarak gerek duyulan basınçta ve miktarlarda dağıtılır.

Kabin

“Commander Cab V”, kesici barın tamamına ait net bir görünüm sunan, mükemmel bir görüş alanına sahip ferah bir ortam temin eder. Kabine erişim; makine hareket ederken gömülerek katlanan, eksen etrafında dönen bir merdiven tarafından kolaylaştırılır. Atermik pencereler, güneşlik ve hatları özel olarak çizilmiş kabin tavanı konforlu bir çalışma alanı yaratırken; elektriksel olarak ayarlanabilen, çift kavisli teleskopik dikiz aynaları; sürüş güvenliğine önemli ölçüde katkı sağlar. Kabinin mükemmel konforunda iç kaplama da rol oynar. Rahatlatıcı yumuşak dokunuşlu malzemeler için yeni renkler belirlenmiştir; zarif ancak dayanıklı bir kumaşla tamamlanan tavan döşemesi de arabaya benzer bir atmosferin yaratılmasına katkıda bulunur. Mümkün olan en rahat sürüş konumu ve kesici barın engellenmemiş bir görünümü amacıyla, cömertçe boyutlandırılmış, kendiliğinden ayarlanan havalı yaylı, vücudu saran formlarda bir sürücü koltuğunu ve ayarlanabilir iki yönlü bir direksiyon kolonu, kabinin konforunu artıran diğer özellikler arasındadır. Son olarak ancak en az diğerleri kadar önemli bir nokta olmak üzere, direksiyon simidi dişlisi ideal olarak boyutlandırılmış ve sürücünün tüm koşullarda tamamen kontrol sahibi olmasını sağlayacak kaymaz malzemeyle kaplanmıştır. Commander control CCM (Biçerdöver Kontrol Yönetim) modülü; sürücünün, biçerdöverin tüm üretkenlik parametrelerini izlemesine olanak tanır: toplam ve kısmen işlenmiş arazi alanı sayımı, saatlik üretim, kayıplar, dane boyutuna göre geri kazanım seviyesi ve kesici bar konumu. Modül, toplam harmanlama süresi (saat cinsinden) ve kısmi ve toplam motor çalışma saatleri gibi hayati makine parametrelerini de sürekli olarak izler. CCM modülünde, arkadan aydınlatmalı 14 düğmeye sahip olan, dokunma-duyarlı bir tuş takımı kullanılır. Visibility pack (Görüş kabiliyeti paketi) Geceleri mükemmel görüş kabiliyeti amacıyla bu makine; kesici barı aydınlatan dört sabit lamba artı dört yönsel spot lambası (aydınlatılan alanı daha dar artırmak üzere ikisi, isteğe bağlı LED birimlerle değiştirilebilir) ve iki adet arka çalışma ışığı, dane deposunda bir spot lambası, boşaltma borusunda bir spot lambası ve deponun dolduğunu belirten iki döner parıldak seti ile donatılmıştır. Bir seçenek olarak, aydınlatılan alanı artırmak üzere kabin tavanına iki xenon ışık monte edilebilir. Standart ışıklar, aşağıdaki öğeleri ilave eden “Visibility Pack” ile tamamlanabilir: barın arkasını aydınlatmak için iki ışık, tutunma çubuklarında iki çalışma lambası (mısır hasadı için tavsiye edilir), iki yanal çalışma lambası (kümeleri aydınlatmak için tavsiye edilir) ve düzenli ve programsız bakıma tabi alanın tamamını aydınlatan dört yanal bakım lambası (iki yanda ikişer).